หากคุณเป็นมือใหม่ในการปล่อยเช่าคอนโดหรือมีคอนโดหลายแห่งจนดูแลไม่ทั่วถึง เรามีบริการด้านการบริหารและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างเช่า รวมถึงการสรุปรายงานการชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และดูแลตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน