คอนโดสำหรับเช่า

เช่า
พิเศษ ใหม่

Whizdom Inspire

BTS
2
2
50.00 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

เช่า
พิเศษ ใหม่

Whizdom Inspire

BTS
2
2
50.70 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

เช่า
พิเศษ ใหม่

Whizdom Inspire

BTS
2
1
48 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

เช่า
พิเศษ ใหม่

XT Phayathai

BTS
1
1
42 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

เช่า
พิเศษ ใหม่

XT Phayathai

BTS
1
1
42 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

เช่า
พิเศษ ใหม่

XT Phayathai

BTS
1
1
42 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

เช่า
พิเศษ

98 Wireless

BTS
2
3
145.20 ตร.ม

ราคาขาย: 0 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿