คอนโดสำหรับขาย

ขาย
พิเศษ

XT Phayathai

BTS
1
1
42.02 ตร.ม

ราคาขาย: 6,602,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

XT Phayathai

BTS
0
1
42.02 ตร.ม

ราคาขาย: 7,090,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

XT Phayathai

BTS
0
1
42.02 ตร.ม

ราคาขาย: 7,821,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

XT Phayathai

BTS
1
1
41.75 ตร.ม

ราคาขาย: 7,668,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

Whizdom Inspire

BTS
2
2
65.24 ตร.ม

ราคาขาย: 12,762,955 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

Whizdom Inspire

BTS
1
1
32.90 ตร.ม

ราคาขาย: 6,135,114 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

Whizdom Inspire

BTS
1
1
33.82 ตร.ม

ราคาขาย: 6,201,367 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

Whizdom Inspire

BTS
1
1
32.70 ตร.ม

ราคาขาย: 5,284,219 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

Whizdom Inspire

BTS
1
0
33.82 ตร.ม

ราคาขาย: 5,667,197 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

98 Wireless

BTS
2
3
145.20 ตร.ม

ราคาขาย: 102,000,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 0 ฿

ขาย
พิเศษ

Mulberry Grove Sukhumvit

BTS
2
2
87 ตร.ม

ราคาขาย: 23,702,500 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 272,443 ฿

ขาย
พิเศษ

Mulberry Grove Sukhumvit

BTS
1
1
56.50 ตร.ม

ราคาขาย: 15,105,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 267,345 ฿

ขาย
พิเศษ

Mulberry Grove Sukhumvit

BTS
2
1
95 ตร.ม

ราคาขาย: 25,497,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 268,200 ฿

ขาย
พิเศษ

XT Phayathai

BTS
1
1
46.61 ตร.ม

ราคาขาย: 9,432,000 ฿

ราคาขาย/ตรม.: 202,361 ฿