สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้ จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และใช้บริการที่ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์
เช่น การฝากขาย/ฝากเช่า เมื่อมีการทำการนัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็น
การซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้ สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ http://www.amber-international.com/
รวมถึงบริการของบริษัทอื่นๆ ในเครือ
ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้
ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการใดๆ
เพื่อให้คุณอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยังบริการ หรือองค์กรต่อไปนี้ 

ก). บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ข). บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อจำกัด

เว็บไซต์ของเราไม่มุ่งหมายสำหรับการใช้งานโดยเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ แอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้นั้น เป็นไปเพื่อสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU และเพื่อรับรองสิทธิของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของแอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้

แอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนด
ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เรายืนยันว่าคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์หากมีการการปรับปรุงหรือ
แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนสำคัญ และแอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้จะทำการโพสต์ไปยังหน้าเว็บไซต์
ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ

 

 

การรับรองของเรา

 1. ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส
 2. ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
 3. การเก็บข้อมูลของคุณจะจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องต่อวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล
 4. ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเพียงพอเหมาะสม และในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลนั้นๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล ความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และโดยที่สามารถลบหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ๆ ได้โดยทันที
 5. ข้อมูลที่ระบุความเป็นตัวตนของคุณจะไม่ถูกเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์
  ที่ข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผล

ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น
รวมถึงการป้องกันการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ
การทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ 

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

 

 

 

หมายเหตุ ข้อความ “ข้อมูล” ที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึง ข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น

เราจะทำการเก็บข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้

ในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลของคุณ หมายถึง การดำเนินการ หรือชุดกระบวนการจัดการข้อมูล ซึ่งกระทำต่อข้อมูลของคุณไม่ว่ากระทำโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม

ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่สำนักงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เพศ
 • การตั้งค่าต่างๆ
 • การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ
 • รายละเอียดทรัพย์สินที่คุณต้องการให้เราดูแล

 

 

 

 

 

หมายเลขบัตรเครดิต

 

ไอพี แอดเดรส

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลทางการตลาด เช่น

 • เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับโครงการของเราและบริษัทในเครือของเรา
  ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับเรา
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
  ที่จะเกิดขึ้น
 • เพื่อนำรายละเอียดทรัพย์ของคุณมาทำการตลาด

ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของชินยู และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบการชำระเงิน

 

เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ประเภทเบราเซอร์
 • โดเมน
 • เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
 • เวลาเข้าเว็บไซต์
 • ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
 • ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

 

 • เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

ข้อมูลระบบ

 • เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน การแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้
 • เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่ตั้ง

เพื่อให้บริการการระบุตำแหน่งที่ตั้ง (แล้วแต่กรณี)

คุ้กกี้

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของแอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้ ต่อๆไป

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณประเภทต่างๆ ตามระยะเวลาที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการที่จะลบข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม

ประเภทข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่สำนักงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เพศ
 • การตั้งค่าต่างๆ

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

 • การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

 • หมายเลขบัตรเครดิต

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

 • ประเภทเบราเซอร์
 • โดเมน
 • เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
 • เวลาเข้าเว็บไซต์
 • IP Address
 • ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

 • ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

ข้อมูลระบบ

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

ข้อมูลที่ตั้ง

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

คุ้กกี้

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

การแชร์ข้อมูลของคุณ

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งระบุตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้ดังนี้

ความยินยอมของคุณ

การประมวลผลข้อมูลของคุณข้างต้นนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของเพื่อการติดต่อในภายหน้า คุณสามารถพิจารณาขั้นตอนการไม่กดเลือก (Opt-Out) ซึ่งจะปรากฏในทุกขั้นตอนในการขอข้อมูลของคุณ เราให้ความเคารพในเจตนาของคุณ และจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณโดยปราศจากความยินยอม  

 

 

 

 

สิทธิของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ และในบางกรณีคุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล, ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ”), ผู้รับ หรือผู้จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่ข้อมูลถูกเปิดเผยหรือจะถูกเปิดเผย, (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้“ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของคุณ”) , สิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง หรือการร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ (โปรดดูด้านล่าง)

 1. สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น

 1. สิทธิในการขอให้ลบ (สิทธิที่จะถูกลืม)

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่คุณเพิกถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง [email protected]

 1. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้จำกัดการประมวลผล (โดยเราจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลนั้น ๆ ได้อีกต่อไป) หากปรากฏ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:  กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีประมวลผลข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งสำหรับการฟ้องร้องต่อสู้คดี หรือเพื่อการป้องกันอื่นๆ

 

 

 

 1. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม  สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าว คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ:  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

 1. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ

คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆ ในกรณีที่ข้อมูลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้น ๆ

 1. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัติโนมัติ รวมถึงการprofiling

คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอิงจากเพียงการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด (profiling)  ซึ่งมีผลทางกฎหมายต่อคุณ อย่างไรก็ตาม สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นจำเป็นต่อการปฎิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับแอมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้และ/หรือ การตัดสินใจตามที่คุณให้ความยินยอม

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ตามนโยบายนี้ กรณีที่ท่านส่ง email มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาใน email, ที่อยู่ของ email และการโต้ตอบ email ดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นข้อมูล, เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน, เพื่อความจำเป็นในการติดตามผล หรือเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อยกเว้นการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

 

การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับ

บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการรักษาความลับผ่านทางเว็บไซต์

 

ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด